Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

THĂM QUÊ.

http://tranhtheuxq.com/wp-content/uploads/2011/11/NHIP-SONG-QUE-HUONG-21-4738-1024x751.jpg

Ngày xưa mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, khômg từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không biết dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

 http://2.bp.blogspot.com/-ssHOORHN-Tw/URIHrEzBu3I/AAAAAAAAFFQ/mP9tM5XimHE/s320/Que-huong.gif